NAH zorg en consultatie.
Werkzaam als consulent, docent en schrijver

 
line decor
  
line decor
 
 
 
 

 
 
Welkom

BIJEENKOMSTEN STRESS IN HET BREIN -
DE INVLOED VAN YOGA EN MEDITATIE

Wij, yogadocente Anne-Marije en hersendeskundige Hans van Dam, organiseren publieksbijeenkomsten over het thema Stress in het brein en de invloeden van yoga en meditatie. Op een zeer toegankelijke manier schetsen wij hoe stress werkt in onze hersenen, wat de gevolgen zijn van langdurige stress en welke invloeden yoga en meditatie hebben. Yoga en meditatie zijn ‘in’, maar helaas nog vaak omgeven met zweverigheid. Wij ontnuchteren dit en laten zien dat de positieve effecten berusten op biologische veranderingen.

Maak kennis met de achtergronden van  stress, reacties in de hersenen en de biologisch gefundeerde, ruist brengende kracht van yoga en meditatie!

Voor meer informatie: stressinhetbrein.yoga-anne.nl

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Middel x als bouwsteen waardig oud worden
Op 9, 10 en 12 februari schreef NRC-Handelsblad uitvoerig over de mogelijkheid die de Coöperatie Laatste Wil (CLW) voor leden heeft geopend om een laatstewilmiddel aan te schaffen. De krant liet, evenals enkele andere media, critici aan het woord, ChristenUnie voorman Gert-Jan Segers voorop. In de artikelen was weinig tot niets herkenbaar van waar het vooral oude mensen om gaat. Hieronder mijn reactie.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Artikel Toetsingscommissie euthanasie lijkt de weg kwijt.
Onlangs heeft de Regionale Toetsingscommissie Euthanasie opnieuw een euthanasie bij iemand met dementie als onzorgvuldig bestempeld. Op de argumenten van de Toetsingscommissie is wel wat af te dingen.Hier mijn reactie die dagblad Trouw op 9 februari publiceerde.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Video Hans van Dam ‘Zie de mens’ van CCE

Hans van Dam werkt al jaren als consulent hersenaandoeningen voor Centrum Consultatie en Expertise (CCE), een organisatie die in knelsituaties gratis te hulp kan worden geroepen voor advies. Het CCE heeft een aantal consulenten gevraagd om mee te werken aan een video-opname. Hans heeft dit gedaan over suïcide. Zie: https://www.cce.nl/expertise/cce-podium/suicide---zie-de-mens

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Video 'Die ene patient'
Op zaterdag 23 september publiceerde De Volkskrant in de serie ‘Die ene patiënt’ het verhaal van Hans van Dam over Dorien. Op basis daarvan heeft De Volkskrant een video van het verhaal gemaakt. Deze video en de vele reacties zijn te bekijken via deze link: https://www.facebook.com/volkskrant/videos/vb.132272050127848/1638756819479356/?type=2&theater

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Artikel Trouw 28 oktober 2016
Enkele weken terug oordeelde het tuchtcollege hard over een zeer ervaren verpleegkundige. Zij had op eigen initiatief een 78-jarige man met darmkanker en uitzaaiingen in de lever niet te reanimeren. Trouw publiceerde zaterdag 28 oktober deze reactie op de Opiniepagina.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Boekbespreking 'Geen pijn, geen angst, geen leven'
Psychiater Stanneke Lunter verloor in 2014 haar 17-jarige dochter Jitske door zelfdoding. In het boek ‘Geen pijn, geen angst, geen leven’ schrijft zij over deze ervaring. Allereerst als moeder, daarna als psychiater. Haar boek inspireerde mij tot een uitvoerige beschouwing, waarin hij stuit op de wankele basis van vanzelfsprekendheden.
Lees hier de boekbespreking.


 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Prachtig boek met verhalen van mensen met niet-aangeboren hersenletsel en de uitleg van
Hans van Dam hierbij.  180 pagina’s  die voorbij vliegen.
Kosten : 17, 50 € ( exclusief evt. verzendkosten)
Bestellen via boeknah@zozijn.nl of via 088-5751054
U kunt het ingevulde formulier mailen.
Bij meer dan 10 exemplaren ontvangt u korting.
ISBN: 978 90 827022 0 0

Verschijning: 6 september 2017

“Het is als een pan soep. Op het moment dat je de lepel in de soep doet, drijven alle dingen
Weg die jij wilt pakken. Zo voelt het voor mij als ik, informatie wil ordenen.
Ik krijg er bijna geen grip op.”

Citaat: Mevrouw A Siedsma tijdens haar verhaal

 

Voor meer informatie en achtergronden kunt u bellen of mailen naar boeknah@zozijn.nl of
Naar 088-5751054

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Artikel Nursestation
Ter voorbereiding op het landelijk zorgsymposium over suïcide interviewde Nursestation mij. Klikhier voor de tekst.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Artikel Trouw .
Enkele psychologen en wetenschappers bepleiten meer aandacht voor traumatische ervaringen in de jeugdhulpverlening. Trouw publiceerde op woensdag 12 juli mijn reactie op de discussiepagina.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Op 16 juni schreef voormalig ouderenpsychiater Boudewijn Chabot een uitvoerig artikel in NRC-Handelsblad over euthanasie. Volgens hem is in de euthanasiepraktijk de geest uit de fles. Vooral de verleende euthanasie aan mensen met gevorderde dementie en aan mensen met een psychiatrische aandoening gaat hem te ver. Chabot heeft ernstige kritiek op de toetsingscommissies euthanasie. Voorzitter van de gezamenlijke toetsingscommissies Jacob Kohnstamm diende Chabot al van repliek. Bijzonder is ook dat de minister Edith Schipper zich kritisch uitsprak over Chabot. Ook bijzonder is de reactie van psychiater Menno Oosterhof onder de titel 'Te weinig euthanasie'
Lees hier mijn reactie op het artikel van Chabot.